November 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
November 1, 2021November 2, 2021November 3, 2021November 4, 2021November 5, 2021November 6, 2021November 7, 2021
November 8, 2021November 9, 2021November 10, 2021November 11, 2021 November 12, 2021

1:00 pm: Willamette Chapter Monthly Meeting

6:00 pm: Metro PDX Chapter Monthly Meeting

November 13, 2021

1:00 pm: Southwestern Chapter Monthly Meeting

November 14, 2021
November 15, 2021 November 16, 2021

12:30 pm: Klamath Chapter Monthly Meeting

November 17, 2021

11:30 am: Rouge Valley Chapter Monthly Meeting

November 18, 2021November 19, 2021November 20, 2021November 21, 2021
November 22, 2021November 23, 2021November 24, 2021November 25, 2021November 26, 2021November 27, 2021November 28, 2021
November 29, 2021November 30, 2021December 1, 2021December 2, 2021December 3, 2021December 4, 2021December 5, 2021

Return to calendar